🔥Fri frakt på order över 435 kr🔥

Användarvillkor

ÖVERSIKT
Denna webbplats drivs av wellrtgfd.comhela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till wellrtgfd.com. wellrtgfd.com erbjuder denna webbplats, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss använder du vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Tjänstevillkor", "Villkor"), inklusive eventuella ytterligare villkor och policyer som hänvisas till häri och/eller är tillgängliga via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till användare som är webbläsare, säljare, kunder, handlare och/eller innehållsskapare.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till alla villkor i detta avtal ska du inte gå in på webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande, är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken kommer också att omfattas av de allmänna villkoren. Du kan när som helst se den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Om du fortsätter att använda eller gå in på webbplatsen efter att eventuella ändringar har publicerats, samtycker du till att vara bunden av dessa ändringar.

Vår butik ligger hos Shopify Inc. Detta ger oss den e-handelsplattform online som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.AVSNITT 1 - BESTÄMMELSER FÖR ONLINEBUTIKEN
Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig i det land där du bor, eller att du är myndig i det land där du bor och har gett oss ditt samtycke till att låta dina minderåriga anhöriga använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål och du får inte använda Tjänsten i strid med gällande lagar i ditt land (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

De får inte överföra maskar eller virus eller andra koder av destruktiv natur.

Brott mot något av villkoren kommer att leda till omedelbar uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR
Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst neka service.

Du förstår att ditt innehåll (annat än kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och kan innebära (a) överföringar över olika nätverk och (b) ändringar för att tillgodose tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsuppgifter krypteras alltid när de överförs via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller åtkomst till tjänsten eller någon kontakt på den webbplats genom vilken tjänsten tillhandahålls utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

De rubriker som används i detta Avtal är endast avsedda att underlätta och begränsar inte eller påverkar på annat sätt dessa Villkor.

AVSNITT 3 - INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET

Vi är inte ansvariga om informationen på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats är endast avsett för allmän information och bör inte användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer korrekta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. All förlitan på materialet på denna webbplats sker på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din information. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men har ingen skyldighet att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att hålla reda på eventuella ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER
Priserna på våra produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) när som helst utan föregående meddelande.

Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, avstängningar eller upphörande av tjänsten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)
Vissa produkter eller tjänster kan endast vara tillgängliga online via Webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kanske endast finns tillgängliga i begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas ut i enlighet med vår returpolicy.

Vi har gjort vårt yttersta för att så exakt som möjligt återge färger och bilder på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att färgerna visas korrekt på din datorskärm.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till vissa personer, geografiska områden eller länder. Vi kan utöva denna rättighet från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med en produkt. Alla erbjudanden om en produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller tar emot motsvarar dina förväntningar eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.AVSNITT 6 - KORREKTHET AV FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION
Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan också gälla för beställningar som görs från samma kundkonto eller med samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som görs av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer efter eget gottfinnande.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och deras utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig om det behövs.

Vänligen se vår returpolicy för ytterligare information.

AVSNITT 7 - VALFRIA VERKTYG
Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte övervakar, kontrollerar eller har något inflytande över.

Du bekräftar och godkänner att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg "i befintligt skick" och "som tillgängliga" utan några garantier, utfästelser eller villkor och utan något stöd. Vi accepterar inte något ansvar som uppstår ur eller i samband med din användning av valfria verktyg från tredje part.

All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker på egen risk och efter eget gottfinnande och du bör se till att du känner till och godkänner de villkor enligt vilka verktygen tillhandahålls av de relevanta tredjepartsleverantörerna.

Vi kan också i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster kommer också att omfattas av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8 - LÄNKAR TILL TREDJE PART
Visst innehåll, vissa produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan ta dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att granska eller utvärdera innehållet eller riktigheten i, och vi ger inga garantier eller utfästelser om, och accepterar inget ansvar eller ansvar för, tredje parts material eller webbplatser eller något annat tredje parts material, produkter eller tjänster.

Vi ansvarar inte för eventuella skador i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i anslutning till tredje parts webbplatser. Läs noggrant igenom tredje parts policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. Klagomål, anspråk, problem eller frågor om produkter från tredje part ska riktas till den tredje parten.

AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INLAGOR
Om du skickar in specifika bidrag (t.ex. tävlingsbidrag) som svar på vår uppmaning eller skickar in kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material online, via e-post, via post eller på annat sätt (tillsammans "Kommentarer") utan vår uppmaning, godkänner du att vi kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla Kommentarer du skickar in i något medium när som helst utan begränsning. Vi är inte skyldiga att (1) hålla några kommentarer konfidentiella, (2) betala någon ersättning för några kommentarer, eller (3) svara på några kommentarer.

Vi har rätt, men inte skyldighet, att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande anser vara olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande, eller som bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.

Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritetsrättigheter, publicitetsrättigheter eller andra personliga eller äganderättsliga rättigheter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, stötande eller obscent material, eller datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan störa driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan eller vilseleda oss eller någon tredje part om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för de kommentarer du gör och deras noggrannhet. Vi accepterar inget ansvar för kommentarer som publiceras av dig eller någon tredje part.

AVSNITT 10 - PERSONUPPGIFTER
Överföring av personuppgifter via butiken omfattas av vår integritetspolicy. För att läsa vår integritetspolicy.

AVSNITT 11 - FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN
Ibland kan information på vår webbplats eller Tjänsten innehålla typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information på tjänsten eller någon relaterad webbplats är felaktig, när som helst och utan föregående meddelande (inklusive efter att du har gjort din beställning).

Vi har ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive, men inte begränsat till, prisinformation, såvida vi inte är skyldiga att göra det enligt lag. Inget angivet uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tas som en indikation på att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 - FÖRBJUDEN ANVÄNDNING
Utöver alla andra förbud som anges i Användarvillkoren är du förbjuden att använda Webbplatsen eller dess Innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) för att uppmana till eller delta i någon olaglig aktivitet; (c) för att bryta mot någon internationell, federal, provinsiell eller statlig förordning, regel, lag eller lokal förordning; (d) för att göra intrång i våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) trakassera, misshandla, förolämpa, skada, förtala, förringa, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) överföra falsk eller vilseledande information; (g) ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som på något sätt stör eller kan störa funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) för att samla in eller spåra andras personuppgifter; (i) för spam, phish, pharming, spindel, crawl eller scrape; (j) för obscena eller omoraliska ändamål; eller (k) för att äventyra eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT13 - FRISKRIVNING FRÅN GARANTI OCH ANSVARSBEGRÄNSNING
Vi garanterar inte att användningen av vår tjänst kommer att vara oavbruten, aktuell, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan föregående meddelande.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av eller oförmåga att använda Tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som görs tillgängliga för dig via Tjänsten tillhandahålls (utom när det uttryckligen anges av oss) "i befintligt skick" och "som tillgängligt" för din användning, utan några framställningar, garantier eller villkor av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive eventuella underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.

Under inga omständigheter ska wellrtgfd.com, våra direktörer, tjänstemän, anställda, partner, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare hållas ansvariga för skador, förluster, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, straffrättsliga, särskilda eller följdskador av något slag, inklusive men inte begränsat till förlorad vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlorade data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de grundar sig på avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller annat, strikt ansvar eller på annat sätt, till följd av användningen av tjänsten eller produkter som tillhandahålls via tjänsten, eller för något annat krav som på något sätt är relaterat till användningen av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll eller förlust eller skada av något slag som uppstått till följd av användningen av tjänsten eller innehåll (eller produkter) som publiceras, överförs eller annars görs tillgängliga via tjänsten, även om de underrättats om möjligheten till detta. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, är vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsat till den maximala utsträckning som tillåts enligt lag.

AVSNITT 14 - ERSÄTTNING
Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla wellrtgfd.com våra moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, partner, tjänstemän, direktörer, ombud, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom hänvisning, eller ditt brott mot någon lag eller rättigheter för en tredje part.

AVSNITT 15 - SEPARERBARHET
Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag och den ogenomförbara delen ska anses vara avskild från dessa Användarvillkor, och ett sådant fastställande ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av några återstående bestämmelser.

AVSNITT 16 - UPPSÄGNING
Parternas skyldigheter och ansvar som uppkommit före uppsägningsdagen ska i alla avseenden fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal.

Dessa användarvillkor gäller tills de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller om du slutar använda vår webbplats.

Om du, efter eget gottfinnande, inte följer eller vi misstänker att du inte följer något villkor eller någon bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du förblir ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och inklusive uppsägningsdatumet; och/eller vi kan därför neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 17 - HELA AVTALET
Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller operativa regler som publiceras av oss på denna webbplats eller i förhållande till tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten, ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, utan begränsning, eventuella tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa Användarvillkor ska inte tolkas mot den part som utarbetade texten.

AVSNITT 18 - TILLÄMPLIG LAG

Diese Nutzungsbedingungen und alle separaten Vereinbarungen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, unterliegen den Gesetzen von Hongkong und werden in Übereinstimmung mit diesen ausgelegt.


AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN
Du kan när som helst se den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter publicering av ändringar i dessa användarvillkor utgör ditt godkännande av dessa ändringar.

AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION
Frågor om användarvillkoren skickas till service@fangscu.com