🔥Fri frakt på order över 435 kr🔥

Villkor och bestämmelser för köp

VILLKOR FÖR KÖP (senast uppdaterad: juni 2021)Dessa köpvillkor ("Köpvillkor") reglerar dina köp av produkter och tjänster som finns tillgängliga på https://www.wellrtgfd.com/ ("Företagssidorna" eller "Sidorna"). Företagets webbplatser drivs av wellrtgfd.com. ("Företaget"). Din användning av företagets webbplatser och dessa villkor styrs också av användarvillkoren och sekretessmeddelandet, som införlivas häri genom hänvisning.LÄS DESSA KÖPVILLKOR, TILLSAMMANS MED ANVÄNDARVILLKOREN, SEKRETESSMEDDELANDET OCH ALLA ANDRA POLICYER ELLER AVTAL SOM HÄNVISAS TILL I DESSA KÖPVILLKOR, NOGGRANT INNAN DU KÖPER ELLER ANVÄNDER NÅGRA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER VIA FÖRETAGETS WEBBPLATSER. GENOM ATT KÖPA ELLER ANVÄNDA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER VIA FÖRETAGETS WEBBPLATSER GODKÄNNER DU DESSA KÖPVILLKOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKILJEDOMSAVTALET OCH AVSTÅENDET FRÅN GRUPPTALAN SOM BESKRIVS I AVSNITTET OM TVISTLÖSNING NEDAN.

 

ALLMÄNT

Dessa Köpvillkor har undertecknats och levererats av dig och utgör ett giltigt och bindande avtal mellan dig och Företaget, som kan göras gällande mot dig i enlighet med villkoren i dem. Du intygar att du är (1) minst 18 år, (2) myndig att ingå ett bindande avtal och (3) inte är en person som är förbjuden att ta emot tjänster enligt tillämpliga lagar, regler eller förordningar.

Du måste köpa och använda de produkter och tjänster som finns tillgängliga på företagets webbplatser i strikt överensstämmelse med dessa köpvillkor och alla tillämpliga lagar, regler och förordningar (gemensamt kallade "Lagarna"). Du är ansvarig för att följa alla lagar som gäller för ditt köp, inklusive alla lagar som gäller i den jurisdiktion där produkterna skickas. Alla samtal, e-postmeddelanden och annan kommunikation mellan dig och företaget kan komma att spelas in.MEDDELANDE OM SEKRETESS

En kopia av det integritetsmeddelande som gäller för företagets insamling, användning, utlämnande och annan behandling av personuppgifter finns på http://www.wellrtgfd.com. Du samtycker till insamling, lagring och behandling av alla personuppgifter som vi kan få om dig (oavsett om det är via företagets webbplatser, via e-post, via telefon eller på något annat sätt) i enlighet med villkoren i sekretessmeddelandet. Företaget kan uppdatera sitt integritetsmeddelande från tid till annan efter eget gottfinnande. Eventuella ändringar av sekretessmeddelandet kommer att publiceras på http://wellrtgfd.com. Din fortsatta användning av webbplatserna efter eventuella ändringar av sekretessmeddelandet innebär att du godkänner sådana ändringar.

 

INKÖP

Behandling av orderFöretaget kan, efter eget gottfinnande, välja att inte behandla eller avbryta din beställning under vissa omständigheter. Detta kan till exempel inträffa om den produkt eller tjänst du vill köpa är slut i lager eller har prissatts felaktigt, där vi misstänker att begäran är bedräglig eller under andra omständigheter som företaget anser vara lämpligt efter eget gottfinnande. Företaget förbehåller sig också rätten att, efter eget gottfinnande, vidta åtgärder för att verifiera din identitet för att behandla din beställning. Företaget kommer inte att debitera dig eller återbetala dig för beställningar som det inte behandlar eller som det avbryter. Utan att begränsa det föregående förbehåller sig företaget rätten att: (i) återkalla alla angivna erbjudanden, (ii) korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och (iii) göra ändringar i priser, innehåll, kampanjerbjudanden, produktbeskrivningar eller specifikationer eller annan information utan skyldighet att publicera meddelande om sådana ändringar (inklusive efter att en beställning har skickats, bekräftats, skickats eller mottagits, utom där det är förbjudet enligt lag).Beskrivning av produkter och tjänster


Företaget strävar efter att tillhandahålla korrekta beskrivningar av produkterna och tjänsterna på sina webbplatser. Det garanterar dock inte att beskrivningarna är korrekta, fullständiga, tillförlitliga, uppdaterade eller felfria. Om en produkt eller tjänst som erbjuds på företagets webbplatser inte överensstämmer med beskrivningen, är din enda möjlighet att returnera varan, enligt vad som anges i dessa köpvillkor.Företagets webbplatser kan erbjuda en snabbvisningsfunktion för olika produkter. Med denna funktion kan du se prisinformation och lägga till produkten i din varukorg utan att öppna produktsidan. Snabbvisningsfunktionen och funktionen Lägg till i varukorgen tillhandahålls endast för din bekvämlighet. Det är på produktsidan som du hittar mer detaljerad information om produkten, dess ursprung, egenskaper och pris.Information om prisFöretaget strävar efter att tillhandahålla korrekt information om priserna på produkter och tjänster som finns tillgängliga på företagets webbplatser. Vi kan dock inte garantera att det inte kommer att finnas några prisfel. Företaget förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, inte behandla eller avbryta en beställning som gjorts för en produkt eller tjänst vars pris har visats felaktigt på webbplatsen till följd av ett fel. I detta fall kommer företaget att informera dig via e-post. Dessutom förbehåller sig företaget rätten att efter eget gottfinnande korrigera eventuella fel i det totala försäljningspris som anges.Tillgänglighet för produkter och tjänster
Företagets webbplatser kan innehålla information om varors tillgänglighet. Denna information kan användas för att uppskatta sannolikheten för att en vara skickas omedelbart efter att du har gjort din beställning. Det beräknade leveransdatumet för en vara till din destinationsadress är cirka 30 dagar eller mindre efter din betalning, men kan ändras på grund av brist på en vara, dåligt väder, transportörens leveranstid, destinationsadress etc. Tyvärr kan företaget inte garantera att en vara kommer att finnas tillgänglig för leverans omedelbart efter att du har lagt din beställning. Företaget kan tyvärr inte garantera att en vara som anges som "i lager" faktiskt kommer att skickas omedelbart, eftersom lager kan variera avsevärt från en dag till en annan. I sällsynta fall kan en produkt eller tjänst finnas i lager vid den tidpunkt då kunden gör beställningen, men vara slutsåld vid den tidpunkt då företaget försöker behandla beställningen. I sådana fall kommer företaget att informera dig via e-post. Tjänsteerbjudanden som är slut i lager är i allmänhet inte längre tillgängliga. Om företaget fastställer att en produkt eller tjänst som du vill köpa inte längre är tillgänglig, kommer artikeln att annulleras från din beställning. Företaget kommer att meddela dig via e-post och ta bort artikeln från företagets webbplatser.

 

Särskilda friskrivningar och ytterligare skyldigheterUtöver de allmänna ansvarsfriskrivningar som finns i Användarvillkoren för produkter och tjänster som köps från Webbplatsen, kan produkter och tjänster som köps från Webbplatsen: (a) kanske inte inkluderar tillverkarens garantier, även om en viss produkt eller tjänst är tillgänglig på annat håll med en garanti; (b) kanske inte inkluderar service- eller supportalternativ; (c) kanske inte har manualer, instruktioner eller säkerhetsvarningar på ditt modersmål eller på språket i vissa destinationsländer; (d) kanske inte är utformad i enlighet med de standarder, specifikationer och märkningskrav som gäller i din jurisdiktion; och (e) kanske inte överensstämmer med spänningen och andra elektriska standarder i din jurisdiktion (vilket kan kräva användning av en adapter eller omvandlare). Det är ditt ansvar, och du samtycker härmed, att undersöka Produkten för att säkerställa att den uppfyller dina krav och lagligen kan importeras till din jurisdiktion.

 

Skatter och avgifter

Du är ansvarig för alla skatter, tullar och avgifter som tas ut av den jurisdiktion till vilken produkterna skickas, inklusive, men inte begränsat till, försäljnings- eller användningsskatter, mervärdesskatter eller tullar.